Riktlinjer för LED-belysning

Lysdioder är hållbara komponenter, men effekterna av värme minskar livslängden. För att undvika negativa effekter av värme, följ riktlinjerna nedan:

  När det är möjligt, använd röda LED-baserad belysning på grund av sin mycket långa livslängd.

  Justera ljusintensiteten till den lägsta möjliga nivån för din applikationen.

  Välj i första hand Strobe-läge, i andra hand Steady state-läge 50% på / a.

  Håll omgivningstemperaturen låg.

  Kontakt

  LED Belysning
  Din produktspecialist

  Tel. +46 731 42 92 35
  joakim.marcko@latab.se

  Data Protection

  This website uses cookies. If you continue to use the website, we assume your consent.

  Learn more about the use of cookies Close