Poradnik

Diody LED cechują się długim czasem działania, jeśli jednak pracują w środowisku o podwyższonej temperaturze lub nie mają zapewnionego odpowiedniego chłodzenia, ich żywotność może ulec drastycznemu skróceniu.
Poniższe wskazówki pomogą zachować długowieczność oświetlaczy LED:

Jeśli tylko można, należy korzystać ze światła błyskowego. Jeśli jest używany sterownik światła ciągłego zaleca się pracować w trybie:

   - 50% on/off

   - long flash

Zawsze ustawiać najniższą intensywność światła, odpowiednią dla danej aplikacji.Otrzymywać niską temperaturę otoczenia.

    Your Contact

    LED Lighting
    Your product specialist

    Tel. +49 7243 604-1800
    latab@polytec.com