Pobierz

Specyfikacje techniczne, rysunki, instrukcje obsługi kontrolerów LATAB LED.

Kontrolery światła ciągłego

Kontrolery światła błyskowego

PAD2 1135/1     PDF

PAD1 1131/8      PDF

PAD2 1135/3     PDF

PAD1 1131/24    PDF

PAD2 1132/1     PDF

PAD1 1141/8      PDF

PAD2 1132/3     PDF

PAD1 1231/8      PDF

PAD2 2135/1     PDF

PAD1 1431/8      PDF

PAD2 2135/3     PDF

PAD1 1132/8      PDF

PAD2 1235/1     PDF

PAD1 1132/24    PDF

PAD2 1435/1     PDF

PAD1 1432/8      PDF

PAD2 1136/1     PDF

PAD1 4132/8      PDF

PAD2 1136/3     PDF

PAD1 4132/24    PDF

PAD2 1436/1     PDF

PAD1 4232/8      PDF

PAD2 4136/1     PDF

PAD1 4432/8      PDF

PAD2 4136/3     PDF


PAD2 4236/1     PDF


PAD2 4436/1     PDF

 

Your Contact

LED Lighting
Your product specialist

Tel. +49 7243 604-1800
latab@polytec.com